Свободные цены на поставку электроэнергии

Вільні ціни на постачання електроенергії споживачам

Згідно із Законом “Про ринок електроенергії в Україні” постачання електричної енергії споживачам може відбуватися тільки від постачальників, що мають ліцензію на цей вид діяльності.

Будь-який споживач має право укласти договір поставки електрики відповідно до обраної ним комерційної пропозиції. Договір на постачання оформляється між споживачами електроенергії та постачальниками, передбачаючи поставки всього зазначеного обсягу енергії в певний період часу тільки зазначеним у договорі постачальником. Поставки в даному випадку пропонуються за вільними цінами на...

Що потрібно знати про укладення договору на поставку і яка ціна на електроенергію для підприємств?

Ринок електричної енергії в нашій країні ще з минулого року почав зазнавати активних змін, регульованих законом «Про ринок електричної енергії» та нормативно-підзаконними актами до нього. Нагадаємо, що лібералізація ринку є одним із зобов'язань України перед міжнародним співтовариством і, як очікується, принесе країні безліч позитивних переваг з точки зору поліпшення макроекономічної ситуації, створення механізму оновлення старіючої інфраструктури виробництва та передачі електроенергії.

Нові реформи замінили модель оптового ринку електроенергії з єдиним...

Цена 1 квт электроэнергии для предприятий

Ціна 1 кВт електроенергії для підприємств

В обов'язки Національного комітету з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг входить визначення політики щодо встановлення тарифів на електричну енергію. Принципи, які використовуються для промислового сектора і для населення, істотно відрізняються один від одного. Всі підприємства оплачують спожиту електроенергію за особливим механізмом.

Витрати за споживання електричної енергії залежать безпосередньо від постачальника послуг. Важливим фактором є тип бізнесу і цілі використання даного виду ресурсів. Всі актуальні ціни за 1 кВт електроенергії для...